تالار گفتمان
اسب تروا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتمان (http://mahdiforum.com/forum)
+-- انجمن: انجمن آخرالزمان (http://mahdiforum.com/forum/forumdisplay.php?fid=178)
+--- انجمن: هالیوود (http://mahdiforum.com/forum/forumdisplay.php?fid=179)
+--- موضوع: اسب تروا (/showthread.php?tid=8612)اسب تروا - sale63 - ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

امروز اسب تروا غرب همان رسانه و در راس ان ماهواره و اینترنت است که در درون منازل و ادارات ما هم به جاسوسی مشغولند و هم ریشه شهر ایمان را در هم میپاشند/ سربازان ان هنر پیشگان و خوانندگانی دیوانه وبی ریشه و حیوان خوی هستند که قلب ها را میدرند و چشمهارا فرومیریزند/// سلاح انان رقص و اواز و ساز و ارائه الگوی زندگی خالی از غیرت تعصب و مرام و معرفت است/// امروز جعبه جادو مدام در حال هیپنوتیزم همه جانبه مردم است/مردم در خوابی عمیق بی توجه به محیط اطراف خود خود را خرج خفتن در اغوش این مار رنگارنگ کرده اند////قدیمیها بدون دلیل نام ان را جعبه جادو نگذاشته اند/// مارا جادومیکند با ان میگرییم با ان میخندیم و اعصاب مارا بهم میریزد و گاهی باعث ارامش ما است در حالی که هیچ واقعتی وجود نداشته و این جادوی این جعبه است و نتیجه اش غفلت و غفلت دلیل هر بدبختی است