تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: انرژی هسته ای
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دیروز ساعت 23 بود که ویژه برنامه ای را به خاطر انرژی هسته ای از شبکه یک پخش می کرد بعد از آن فکر کردم که واقعا اینها چه موجودات خبیثی هستند هر انسانی با کمی دقت می تواند به مکر و تقلب این سیاست بازان دغل و روباه هان مکار پی ببرد که به خاطر برداشتن تحریم از ایران چه دامهایی را برای ما پهن کرده اند و با خاطر برداشتن تحریم چه جنایت تازه ای برای ما دارند برماست که بیشتر دقت کنیم .زیرا نه تنها تحریم را برنمی دارند بلکه با همین حربه ما را به دام می اندازند وحیثیت ودین مارا هم می گیرند چرا که «قرآن می فرماید:« لن ترضی عنک الیهود والنصاری حتی ننبع ملتهم» «یهود نصاری از تو راضی نمی شوند تا کیش وآیین آن ها را بپذیری».
[img]http://[/img]{-1233-}