تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: دلتنگی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لتنگی مرض عجیبیست....


آرام آرام نا آرامت می کند....
[تصویر:  2jcybk4.jpg]