تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: انحراف در ساختار خانواده
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
عامل آسیب زای دیگر، انحراف از ساختارهای خانواده متعادل اسلامی است. چنان که ذکر شد، ساختار روشن و منسجمی از متون دینی اجتهاد نشده اما شاخصه هایی برای ساختار خانواده دینی در روایات و آیات آمده است که نقاط انحراف را روشن می سازد. یک نمونه از آن رواج ساختار اقتدار عرضی یا دموکراسی در خانواده است که پدر و مادر و فرزندان را در یک سطح از تصمیم گیری قرار می دهد و هیچ کس مجاز به دخالت در امور دیگری یا اعمال نظر خاص نیست. در حالی که ساختار خانواده دینی به صورت طولی و با ریاست مرد و حیطه گسترده مسئولیت های او به همراه توصیه های اخلاقی تعریف شده است. این تغییر ساختاری در سایر نقاط جهان نیز اتفاق افتاده و بررسی در مورد پیامدهای آن، نتایج بعضا متناقضی از آثار مثبت و منفی نشان داده است. با توجه به حساسیت و تاثیر گذاری و چالش برانگیز بودن این موضوع در کشور ما ضروری است تحقیقات دقیقی در این باره به عمل آید. لازم به ذکر است که تغییر نگرش هایی که در زنان و مردان جامعه رخ داده و آموزه های مدرنی که باور نسل های جدید را شکل داده بدون شک بر ذائقه افراد تاثیر می گذارد و ساختارهای متناسب با این باورها را طلب می کند. به همین دلیل است که گاه برابری نقش های زن و مرد با تمام مشقت جسمی و روحی که بر زنان حمل می کند و آسیبی که به کانون خانواده می زند، همچنان مطلوب آرمانی گروهی از زنان است.

نمونه دیگر از تغییرات ساختاری، تلاش های بر گرفته از تفکرات فمینیستی برای مشابه سازی حقوق زن و مرد در خانواده و در واقع انحراف از نظام حقوقی اسلام برای این نهاد است که بر اساس تفاوت های طبیعی زنان و مردان و به منظور استحکام و کارآیی خانواده طراحی شد
ضمن تشکر اری در یک نظام خانواده الهی مستحکم که حاصل ان ادامه نسل صالحان و خدمت به خلق است اخلاق سر ستون رفتار است/ اخلاق منبع حیات روحانی است روح بدون اخلاق یا بد اخلاق مانند خار در چشم است/ اخلاق انیست که تمام انبیا برای احیای ان مبعوث شده اند و اخلاق قانون است سیره و طریق زندگی است/ در خانواده الهی پدر مدیر و ناظم و مادر شریک و معاون اوست این دو در کنار اینکه باید لباس تکامل یکدیگر باشند باید برای نسل بعدی نیز اخلاق را باز نشانی کنند و به روز کنند/// در یک خانواده هر کس وظایف و تکالیفی دارد اگر همه در یک خانواده به طور مناسب و عادلانه به تکالیف و وظایفشان عمل کنند در حالی که به یکدیگر تعدی نکنند هیچ اسیبی از میان به ان وارد نخواهد شد ضمن اینکه باید سپر دفاعی نیز برای مقابله با اسیب های محیطی نیز استوار گردد که راه کار های خودش را دارد و در عین حال باید در ورود نیکی های محیطی باید مداوم باز باشد باید این دو در یعنی در ورود پلیدی و در ورود نیکی از هم سوا شوند تا کنترل شوند/ در این میان باید یک الگو و یک قانون وجود داشته باشد که هم الگوی ان در دسترس است و هم قانون ان که این دو شامل قران و سیره ائمه می باشد. برای دریافت این دو عامل 1دانش وپیگیری2وجود بستر مناسب 3خواستن خود افراد لازم و اینجاست که خانواده کوچک به خانواده بزرگ که اجتماع پیرامون است متصل می شود این دو مکمل یکدیگرند یعنی هر دو برای وجود دیگری خیر و برکت است و راهی جز اخلاق و تسلیم در برابر اراده الله وجود ندارد بستر ان وجود و مدیریت معصوم بر جامعه است و تسلیم و حمایت از او و تا چنین نشود همیشه مشکلات و حوادث بسیار بد در کمین انسان است
خانواده از دید امامان و پیامبران بسیار با ارزش بوده است و همچنین خانواده ها دارای ارزش بالایی هستند و حتما باید برای تداوم آنها تمام تلاش خود را داشته باشید و حتی میتوانید در مشاوره خانواده  راه های درست برخورد کردن و رفتار کردن را نیز بیاموزید