تالار گفتمان

نسخه‌ی کامل: نسل حضرت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سوال:
ایا امام زمان (عج) از پدر ومادر به حضرت ابراهیم (ع) برمی گرددیعنی نسل ایشان به حضرت ابراهیم می رسد؟

جواب:
بله نسل ایشان به حضرت ابراهیم می رسد